• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Nlp Practitioner Eğitimi

İzmir NLP

NLP ilk kez 1970’lerde iki genç adam; John Grinder ve Richard Bandler tarafından California Santa Cruz Üniversitesi bünyesinde geliştirildi. John Grinder bir dilbilimciydi, Richard Bandler ise bir matematikçi ve psikoloji öğrencisiydi. Bu iki araştırmacı fark ettiler ki ,insanın söz konusu olduğu araştırmalar içerisinde gözden kaçan kritik bir nokta vardı. Henüz maalesef hiç kimse bir insanın “doğru ve iyi” yaptığı şeyler üzerine odaklanmıyordu. Bu noktadan yola çıkan Grinder ve Bandler mükemmelliği nasıl yakaladıklarını öğrenebilmek amacıyla üç önemli terapist ile çalışmaya başladılar. ( Milton Ericson,Virginia Satir,Fritz Perls) Bu insanlarla birlikte zaman geçirdiler, bir şeyleri düşünme ve olaylara karşı tepki verme tarzlarıyla ilgili sorular sordular ve bunlara dikkat ettiler. Farklılığı oluşturuyor gibi görünen dil kalıplarını tespit ettiler. Ve bu kalıpların bu kişiler tarafından bilinçli bir şekilde seç

Nlp İzmir

İzmir NLP

NEDEN NLP ? NLP duyular, dil ve davranışlar arasındaki bağlantıların neler olduğunun farkına varmamıza yarayan ve hali hazırda kullanmakta olduğumuz davranışların bireyin kendi kararı ile değişmesine olanak tanıyan teknikler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Bu tekniklerin davranışlar üzerine aktarılması sonucunda bireyin kendi öz kaynaklarını, dilini daha zengin bir şekilde kullanması ve yaratıcılığı ile değişim süreçlerini kendi kararı ile programlaması sağlanabilmektedir. NLP duyu organlarımız aracılığıyla hissettiğimiz şeylerle ilgilidir. NLP aktif olarak kullanmakta olduğumuz dil ile ilgilidir. NLP bugüne dek farkında olduğumuz ve olmadığımız strateji biçimlerimizle ilgilidir. Bu bağlantıların doğru model üzerinde kullanılması, “hepimiz gereksinim duyduğumuz kaynaklara sahibiz” önermesine uygun bir şekilde “istenen sonucun” ne olduğunu organize etmemizi ve istenen sonuçlara düşündüğümüz an içerisinde ulaşmamızı sağlayabilmektedir. NLP insanın içerisinde bulunduğu her içerik üzeri