• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP İzmir

NLP İzmir
İzmir NLP

NEDEN NLP ? NLP duyular, dil ve davranışlar arasındaki bağlantıların neler olduğunun farkına varmamıza yarayan ve hali hazırda kullanmakta olduğumuz davranışların bireyin kendi kararı ile değişmesine olanak tanıyan teknikler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Bu tekniklerin davranışlar üzerine aktarılması sonucunda bireyin kendi öz kaynaklarını, dilini daha zengin bir şekilde kullanması ve yaratıcılığı ile değişim süreçlerini kendi kararı ile programlaması sağlanabilmektedir. NLP duyu organlarımız aracılığıyla hissettiğimiz şeylerle ilgilidir. NLP aktif olarak kullanmakta olduğumuz dil ile ilgilidir. NLP bugüne dek farkında olduğumuz ve olmadığımız strateji biçimlerimizle ilgilidir. Bu bağlantıların doğru model üzerinde kullanılması, “hepimiz gereksinim duyduğumuz kaynaklara sahibiz” önermesine uygun bir şekilde “istenen sonucun” ne olduğunu organize etmemizi ve istenen sonuçlara düşündüğümüz an içerisinde ulaşmamızı sağlayabilmektedir. NLP insanın içerisinde bulunduğu her içerik üzerinde kullanılabilir.

Geçmişte yaşanan bir takım deneyimlerin ortaya çıkarmış olduğu stratejilerin değişimi ve bireyi sınırlayan ve engelleyen bir takım tecrübelerin etkisinin kesin olarak ortadan kaldırılması sağlanabilmektedir. İş yaşamı içerisinde iletişimin zenginleşmesi, mevcut satış miktarlarının arttırılması, doğru kararlar alabilmek, geleceği doğru bir şekilde planlamak, medya önünde doğru ve etkili mesajlar aktarabilmek, reklam ve aktarılan yazılı ve sözlü mesajların dil açısından değerlendirilmesi adına önemli bilgiler içeren NLP, kişisel olarak da kaynakların etkin olarak kullanılabilmesi ve varsa (panik atak, uçak korkusu, deprem korkusu, sınav stresi, depresyon benzeri durumlar) yok edilmesi de çok kısa zamanda ve doğru bilgi aktarımları sonucunda gerçekleşebilmektedir. İçinde insan faktörünün bulunduğu her yerde aktif olarak kullanılabilen NLP , çocuklar, gençler ve yetişkinlerin kişisel gelişimlerinde, mevcut kaynaklarının nasıl zenginleştirilebileceğini zihinsel süreçler bakımından öğrenmede önemli teknik bilgi aktarımları ile göstermektedir.

“NLP Eğitimleri Konusunda En Çok Sorulan  9 Soru”
1. İstediğim gelişim ve değişimlere NLP Teknikleri ile ulaşabilecek miyim?


NLP; birçok alanda başarılı olan; Virginia Satır(Ünlü aile terapisti), Fritz Perls (Geştalt Terapisinin Kurucusu), Milton Erickson (Dünyanın Hipnozla Harikalar Yaratan Doktoru),  gibi pek çok insanın modellenmesiyle ve onla-rın bu becerileri nasıl ortaya koyduklarının ortaya çıkarılmasıyla geliştirilmiş bir bilim ve sanattır. Her geçen gün gelişmeye devam etmektedir. En büyük avantajı ise, içerdiği tekniklerin herkes tarafından anlaşılabilir ve uygu-lanabilir yapıya sahip olmasıdır. Hayatın ve insanın içinden doğan bu teknikler, her insana isteklerine ulaşma şansı sunar. Bu teknikleri kullanarak, kendi bilinçaltınızı yeniden organize edecek,  arzuladığınız sonuca ulaşa-caksınız.
2. Eğitim esnasında özel sorunlarımı diğer katılımcılarla paylaşmam gerekiyor mu?


Kesinlikle hayır. NLP’nin bir insana sunduğu en önemli avantajlardan biri, iç dünyasındakileri hiç kimse ile pay-laşmasına gerek kalmadan çözebilmesidir.  İçinizdekiler tamamen size kalacak ve çözeceksiniz. NLP teknikleri ile durumunun ne olduğunu bilmeseniz de, grup arkadaşlarınızın da çözümlere ulaşmasında onlara yardım etmiş olmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Katılımcılar teknikleri uygulayıp, birbirlerine yardımcı olurken, hiçbir şekilde kendi özellerini bir birleri ile paylaşmalarına gerek kamadan çözecekler. NLP’ nin bu avantajı sayesinde, eğitimden sonrada yakınlarınıza, onları sorunlarını anlatmak zorunda bırakmadan yardımcı olma şansınız olacak.
3. NLP tam olarak nasıl bir içeriğe sahip?


NLP çok yönlü bir sistemdir. Alacağınız “NLP Practitioner” eğitimi hem terapi bazlı, hem de iletişim bazlı bir çok içeriğe sahiptir.  Bunları kısaca sınıflandırırsak;


Geçmiş Boyutu: Geçmişinizde yaşanmış, ama hala bugününüze zarar veren her türlü negatif birikimlerinizi temizleyeceksiniz. Yine geçmişinizde var olan tüm olumlu yaşanmışlıklarınızı daha canlı hale getireceksiniz. Bu sayede iç dünyanızda sahip olduğunuz mutluluk, cesaret, özgüven, coşku, başarı gibi kaynaklarınız güçlenecek ve açığa çıkacak. Bilinçaltınızı bu olumsuz tortulardan arındırdığınız için de, onun sınırsız gücünü daha çok kullana-caksınız.


Gelecek Boyutu: Geleceğe dair kararsızlıklarınızı çözecek, kendinize arzuladığınız bir hayat planı yaratacak ve ona ulaşmak için ihtiyacınız olan kaynaklarınızı kullanacak donanıma sahip olacaksınız.


Şimdi Boyutu: Bugününüzü harcayan geçmişin olumsuz tortuları ve geleceğin kaygılarından arındığınız için yaşadığınız her saniyeyi daha çok hissedeceksiniz. O andaki ruh halinizi kontrol edecek ve geçmişten kazandığı-nız tecrübelerinizle ve geleceğe dair planlarınızla anın tadını çıkaracaksınız.


Yaratıcılık boyutu: Yakaladığınız zihinsel zindelik sayesinde, hayata dair farkındalığınız ve duyarlılığınız arta-cak. Bu sayede potansiyelinizi daha çok kullanacak, daha enerjik , daha istekli ve üretken olacaksınız.


Kaynaklar Boyutu: Gerek iş hayatınızdaki başarıyı, gerekse özel hayatınızdaki huzur ve mutluluğu arttırmak ve yaratmak için gereken içsel kaynakları ortaya çıkaracaksınız.


İletişim Boyutu: Klasik iletişim yöntemlerinin ötesinde, insanların sözcüklerinin ardında yatan anlamlara ulaşma becerisi edineceksiniz. Kullanacağınız dil kalıpları ile doğrudan bilinçaltlarını etkileyeceksiniz. Modern ve etkili iletişim teknikleri ile sonuca daha kolay ve çabuk ulaşacaksınız.
4. NLP ne zaman ve nasıl ortaya çıkmış?


NLP; 1970’lerin başında Dr. Richard Bandler (Matematikçi, bilgisayar uzmanı, Gestalt terapisti) ve Dr. John Grinder (Dilbilimci) tarafından A.B.D.’de geliştirilmiş bir davranış bilimi ve değişim teknolojisidir. NLP'yi dün-yaya duyuransa 1986'da "Sınırsız Güç" kitabını yazan Anthony Robbins'dir. Robbins bugün aralarında Bill Clin-ton'ın da olduğu geniş bir müşteri portföyüne sahiptir. Ülkemize ilk defa 1990’lı yıllarda girmiş, sanat ve iş dün-yasında, siyasette yoğun talep görmüştür. 2001 yılından itibaren de hızla yayılmaya başlamıştır. Bugünse, ülke-mizde gelişimi arzulayan ve çağa ayak uydurmak isteyen herkesin yoğun olarak talep ettiği bir eğitim alanıdır.


5. Bu eğitimin verildiği üniversiteler var mı?


Bugün ABD'de 100'ün üzerinde NLP enstitüsü ve 2 adet NLP üniversitesi vardır. Avrupa'daki NLP enstitüsü sayı-sı da 50'nin üzerindedir. ABD ve çoğu Avrupa ülkesinde NLP sertifikası bulunanlar bu uygulamaları yapabilmek-tedirler. Ülkemizde de Yeditepe, Boğaziçi, ODTÜ gibi üniversitelerde NLP eğitimleri verilmektedir. Akdeniz üni-versitesinde de 8 aylık bir program çerçevesinde bu eğitimi Pusula ailesi olarak biz verdik.
6.  Bu eğitimi kimler alabilir?


Eğitimciler, Yöneticiler, Liderler, Sporcular, Öğretmenler, Doktorlar, Psikologlar, Psikiyatrlar, Hemşireler, Antrenörler, Politikacı-lar, İletişim uzmanları, Öğretim görevlileri, Ev hanımları, Mühendisler, Esnaflar, Koçlar, Öğrenciler, Anne-babalar, Satış ele-manları...Ve modern sistemlerle kendini geliştirmek  isteyen herkes...


7. NLP eğitimi sonrasında sertifika alacak mıyım?


NLP Practitioner eğitimi sonrasında Amerika’da ana merkezden gelecek olan, Avrupa’da 35 ülkede geçerli uluslar arası bir sertifika alacaksınız.8. NLP Eğitimleri kaç aşamalıdır ve her aşamada ne kazanırım?


NLP Eğitimleri dört aşamadan oluşur. 


1. aşama: Bu eğitim NLP ile tanışma ve genel kavramları öğrenme sürecidir. 


2.aşama: NLP Practitioner eğitimidir. Bu aşamada temel teknikleri öğrenir ve uygularsınız. Geçmiş-Gelecek-Şimdi-Kaynaklar-Yaratıcılık-İletişim boyutlarının hepsini içermektedir. Practitioner eğitimi kişinin kendi deği-şim ve gelişim sürecidir. Bu aşamadan sonra travmatik sorunlar dışında yakın çevrenize de yardımcı olacak düze-ye ulaşırsınız. 


3. aşama: NLP Master Practitioner eğitimidir. Bu aşamada yeni tekniklerle birlikte, tüm teknikleri sentezle-yerek kullanma becerisi edinirsiniz. NLP’nin sanatsal yönü ile tanıştığınız aşamadır. Bu düzeyde bireylere birey-sel danışmanlık yapabilir ve workshoplar verebilirsiniz.


4. aşama: NLP Trainer eğitimidir. Bu eğitimde insanlara NLP’yi nasıl öğreteceğinizi öğrenirsiniz. NLP Works-hop, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner eğitimlerini vermeye hak kazanırsınız. Ayrıca uluslar arası geçer-lilikte sertifika verme yetkisini de bu aşamadan sonra kazanmış olursunuz.
9.   Eğitim yorucu olmuyor mu?


Bu eğitimi alan insanların çoğu çalışan insanlar olduğu için, eğitimi akşamları günde beş saat olarak veriyoruz. Bu ilk bakışta yorucu görünmesine rağmen, eğitimin yapısı gereği kişiler eğitimden ayrılmak dahi istemiyorlar. NLP eğitimleri bilinçaltı düzeyde verilen ve %50 uygulamalı geçen eğitimlerdir. Bu sebeple arka arkaya ve yoğun olması kişisel gelişiminiz için en önemli faktördür. Ancak bu şekilde bilinçaltınızın kalıplarını kırıp, ona ulaşmayı başarıyorsunuz. Rahat olun, bu eğitim sizin enerjinizi almak  yerine size enerji veren ve vazgeçmek istemeyece-ğiniz bir eğitimdir.


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

 

NLP Eğitimi ilgili detaylı bilgi için :


İzmir’deki NLP eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka NLP eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

İzmir NLP

İzmir NLP Kursu

İzmir NLP Teknikleri

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
NLP İzmir başlıklı 2726 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın