• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP

İzmir Nlp Merkezi

NLP

NLP duyular, dil ve davranışlar arasındaki bağlantıların neler olduğunun farkına varmamıza yarayan ve hali hazırda kullanmakta olduğumuz davranışların bireyin kendi kararı ile değişmesine olanak tanıyan teknikler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Bu tekniklerin davranışlar üzerine aktarılması sonucunda bireyin kendi öz kaynaklarını, dilini daha zengin bir şekilde kullanması ve yaratıcılığı ile değişim süreçlerini kendi kararı ile programlaması sağlanabilmektedir. NLP duyu organlarımız aracılığıyla hissettiğimiz şeylerle ilgilidir. NLP aktif olarak kullanmakta olduğumuz dil ile ilgilidir. NLP bugüne dek farkında olduğumuz ve olmadığımız strateji biçimlerimizle ilgilidir. Bu bağlantıların doğru model üzerinde kullanılması, “hepimiz gereksinim duyduğumuz kaynaklara sahibiz” önermesine uygun bir şekilde “istenen sonucun” ne olduğunu organize etmemizi ve istenen sonuçlara düşündüğümüz an içerisinde ulaşmamızı sağlayabilmektedir. NLP insanın içerisinde bulunduğ

İzmir Nlp Teknikleri

NLP

NLP penceresinden ikili ilişkilere bakış Kadın-erkek arasındaki ilişkilerin yapısını anlamak: Eşiniz/Partneriniz ve SİZ neden farklısınız? (NLP Tekniklerindeki Meta Programlar penceresinden farklılkları anlamak) İkili İlişkilerde benzer yönler neler? Ortak noktalarda nasıl buluşulur? Çiftlerin veya partnerlerin ortak dili konuşmalarının püf noktaları Anlaşmazlık çıkan noktaların esas kaynağı, hatalı alanlar Mantıksal Algı boyutları aracılığıyla kadın-erkek ilişkisini çözümlemek, İlişkileri yıpratan, tüketen olumsuz inançlar nelerdir? Tükenmeye yüz tutmuş durumdaki ilişkileri bilinçaltı desteğiyle yenilemek, tazelemek nasıl mümkündür? Yıpranmış durumdaki bir ilişkiyi kurtarmak: Aldatma, aldatılma, affetme ve ilişkiyi sil baştan yapılandırmak İkili ilişkinin tutkalı: Ortak noktalarınız, değerleriniz neler? Sizi bir arada tutan anlamlar hangileri? İkili ilişkiler içerisinde sevgi, saygı ve paylaşımları arttıran çözüm yolları

Nlp (Neuro Linguistic Programming) Nedir ?

NLP

Neuro Linguistic Programming ya da kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir. •NLP, bir davranış biçimidir; yaşama, az rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakmaktadır. NLP, insanları etkileyen iletişim biçimlerini ve neyin öğrenilmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlamaktadır. •NLP, bir yöntemdir; her davranışın bir yapısı olduğu önermesiyle yola çıkmaktadır. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamaksa algısal yetenekle-re bağlıdır. •

Nlp İle Özgüven

NLP

Sizinle bugün olağanüstü güzel, özgüven duygusunu istediğiniz anda hizmetinize çağırabileceğiniz bir NLP tekniğiyle tanıştırmak istiyorum; bu teknikle harika duygular yarabildiğiniz gibi hedefinize daha kolay ulaşmanıza da destek olur. Hayatınızda şunu fark etmişsinizdir: Geçmişte güzel ve pozitif duygular yaşadığınız biranı tekrar gözünüzün önünde canlandırdığınız zaman, kendinizi sanki o andaymış gibi ya görüntüleri görür yaşadığınız duyguları hisseder, ve/ ya da duyduklarınızı işitir, o anki duyguları hissedersiniz. - Ve mutlu olursunuz. Aynı şekilde olumsuz, korkulu bir anınızı aklınıza getirdiğiniz zaman, kendinizi kötü hissetmeye başlarsınız. NLP bilimi beynin bu ‘şuanda içinde olmasam da, istediğim duyguları bilinçli bir şekilde yaratabilirim’ özelliğinden bir çok tekniklerle yararlanıp, insanlarda çok ciddi değişimler meyd

Nlp İzmir Karşıyaka

NLP

NLP’nin açılımı neuro (sinir), linguistic (dil bilimi), programming (programlama) olarak belirlenmiş, Sinir Dili Programı olarak dilimize geçmiştir. Neuro, beş duyu organımızdan gelen bilgileri işleyiş tarzı ile ilgilenmektedir. Linguistic, kullanılan dil, bireyin kendisi ve çevresiyle iletişim kurması ve karşı yarattığı etkiyle ilgilenir. Programming ise, oluşturulmuş bilgisayar programları gibi, farkında olarak ya da olmayarak kullanılan zihinsel süreçlerdir. NLP’ nin bir davranış şekli, sistematiği, bir gelişim ve başarı metodolojisi vardır. NLP, ender rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak görür. NLP, her davranışın bir yapısı olduğunu ve bu yapının öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir olduğunu önermektedir. Amacı ise, etkili iletişim ve sürekli gelişmektir. NLP, doğru kullanıldığında iş yaşamında ve özel yaşamda özellikle insan ilişkilerinde ç

Nlp Practitioner Sertifika Eğitimi

NLP

NLP, beynimizin fonksiyonunu anlama ve onu en etkin şekilde kullanma tekniklerini öğreten bilimsel temele dayanan bir düşünce sistemidir.Tüm sistemlerde olduğu gibi kendi temelinde de bir mantıksal düzeni vardır. Bu düzeni çok iyi anlarsanız, sistemi çok iyi kullanabilirsiniz. İnsanlara duygu, düşünce ve davranışlarını fark ettirebilen, bunlar üzerinde bilinçli bir farkındalıkla değişimler yapabilen bir koç olmak ister miydiniz? Peki bu değişimleri yapabilmek için etkili ve bilişsel teknikleri biliyor olsaydınız yaşamı keşfetmek, şekillendirmek adına sizin için ne kadar değerli olurdu? NLP Nedir?NLP yaşamınızı daha zengin ve doyumlu hale g

Nlp Master Practitioner Eğitimi

NLP

NLP Master Practitioner Eğitimi; bütün pratisyen becerilerini ustalık ile bütünleştirme seviyesidir. NLP Practitioner Sertifikası almış, NLP Pratisyen becerilerini uygulayabilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç kalıbı kullanabilme yeteneği sergileyen her pratisyen, bu eğitime katılabilir. Değerlendirme her pratisyen ile yüz yüze görüşülerek yapılır. NLP Master Practitioner Eğitiminde bireysel müdahale yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinde ve başkaları üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek için ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanma imkanı yakalarsınız. Bireysel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri seviyede gelişirsiniz. Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça arttırırsınız. Çoklu takip yeteneği ile beraber akıl, duygu ve beden seçeneğine göre verimli durumları sürdürebilme yeteneğine sahip olursunuz.

 1 2 3 4