• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP

İzmir Nlp Kursu

NLP

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci - Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından olağan üstün başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde gel

İzmir Nlp

NLP

Yaşadığımız, nefes aldığımız her an değişim içindeyiz. İkinci sefer aynı kişiyle tokalaştığımız zaman bile elimizdeki hücreler kısmen değişiyor. Hiç bir şeyin farkında olmadan geldik dünyaya, kendimizin bile farkında değildik. Değişime uğrayarak aynadaki ben olduk.Bedensel değişimin yanında düşüncelerimiz, duygularımız değişiyor, zevklerimiz değişiyor, ilgi duyduğumuz her şey değişiyor. Örneğin çok yakın bir zamana kadar çocuklarımızı karşımıza alıp bir şeyler öğretme çabasında iken şimdi çocuklarımız bize bilgisayarın nasıl kullanıldığını öğretiyor. Şimdiki nesil eve alınan yeni bir elektronik aletin nasıl kullanılacağını bizden önce kavrıyor ve bize anlatıyor. Video çekiminden anlamadığım için o dönemde ergenliğe yeni girmiş oğlumun eve dönmesini sabırla beklerdim.(nasılsa etrafta gençler var deyip elektronik aletlerin nasıl çalıştığını bilmediğimi saymazsak) Bir anda değişiyoruz. Düşünü

 1 2 3 4