• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Eğitim İzmir

NLP Eğitim İzmir
NLP

Her davranışımızın temelinde derin yapıdaki kodlamaları ifade eden geri besleme sürekli olarak yapılmaktadır. Bu çerçeve içinde ve dışında kalan bütün davranışlarımız modellenebilir, öğretilebilir ve değiştirilebilir. Hangi konuda nelerin işe yarayabileceği ise öğrenilmiş bilgilerin davranışlara aktarılması ile mümkün olabilmektedir. Bunun içinde öğrenmek, uygulamak ve bilginin farkında olmadığımız yeterlilik düzeyinde kullanılabilir olması gerekmektedir.

NLP başlı başına pozitif bir düşünce sistemidir. İnsanların bazıları geçmişteki kötü olaylara takılarak hayatlarını sürdürürler; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir hayat yaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne odaklanmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilimdir. NLP`nin geçmişi temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü olayların etkisinden kurtulup, hedef belirleme teknikleriyle de bir misyon ve vizyon belirleyerek geleceğe umutla bakarlar. Bu sayede de günlük hayatlarını daha pozitif yaşama şansına sahip olurlar.

NLP, deneyimler sonucunda iç dünyanın nasıl yapılandırıldığını ve olaylara anlam yükleme süreçlerini inceler. Hiçbir olay kendi içerisinde bir anlam taşımadığını, anlamı üretenin insan olduğunu, aynı olaya farklı anlamlar yüklenebileceğini savunur.

Neuro: Beynimizi ve duyularımızı ifade etmektedir. Yaşadığımız tecrübeleri 5 duyumuzla algılayıp proses eder ve filtrelerden geçirip beynimize yerleştirir ve bozarak, yok ederek, genelleştirerek anlamlandırırız.

Linguistic: Kullandığımız dil ve davranışlar, beynimizde yeniden anlamlandırdığımız tecrübelere ait bilgilerin ifade edilmesidir.  Bu ifadelerin gerçekle bağlantısının azaldığı noktalarda, yaşadığımız dünyamızda sorunlarımızda artmaya başlar. Dil ve sözsüz iletişimimiz, beynimizde kodlanarak anlamlandırılan derin yapımızdaki programların ifadelendirilmesidir.

Programming: Algı ve ifadelerimiz arasındaki bağlantıların neler olduğu bulunabilir. Bir programın ne olduğunu farkedip, kendi istediğimiz şekilde değiştirdiğimizde, istediklerimize düşündüğümüzden daha kısa zamanda ulaşabiliriz. Bu değişimin algılarda, kullandığımız dil ve davranışlarda bütünlük içinde değiştirilmesi gerekmektedir.

EĞİTİM ALANINDA NLP

Sınav kaygısından kurtulma,


Sınav anında gereken bilgileri hatırlama

Verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırarak okul başarısını artırma

Stres ve stresle başa çıkma

Hafıza teknikleri kullanımıyla hızlı ve tam öğrenme

Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırma

Anlamayı hızlandırma

Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırma

Öğrencilerin geçmişten gelen öğrenim engellerini kaldırmak

Öğrenen kişileri modelleme

Hedef belirleme

Özgüven ve özsaygı geliştirme

KİŞİSEL GELİŞİM ALANINDA NLP

Davranış değişimi

Stres ve stresle başa çıkma

Öfke kontrolü

Motivasyon, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi

Fikirlerin açıkça ve gerektiğinde ortaya konması

İstekleri davranışa dönüştürme becerileri kazanma

İstemediğimiz davranışlardan kurtulma

Mevcut olmayan davranışların kazanılması

Genellemesiz ve stressiz bir yaşam

Self-motivasyon

Yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi

Heyecan kontrolü

İç çatışmaların yok edilmesi ve iç barışın sağlanması

Hayır demeyi öğrenme

PSİKOTERAPİ ALANINDA NLP

Kaygı bozuklukları

Davranış değiştirme
 

Stres ve stresle başa çıkma

Öfke kontrolü
 
 
İŞ DÜNYASINDA NLP

Liderlik

Satış ve Pazarlama stratejileri

İletişim teknikleri

Takım çalışması ve takım ruhunun yükseltilmesi

Ast-üst iletişimi

Müşteri ilişkileri

Strateji geliştirme, uygun stratejileri kullanma becerilerinin geliştirilmesi

Bir bütün olarak öğrenen organizasyonların geliştirilmesi

Motivasyon-Karar-Yaratıcılık stratejileri

Doğru kararların modellenmesi

Başarılı yöneticilerin modellenmesi

Yönetim, satış, pazarlama konusunda ikna kalıpları

Kurumsal koçluk

Finans Koçluğu

Eğitim koçluğu

NLP'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Eğitimciler- Öğretmenler

Yöneticiler-Liderler

Üst kademe yöneticileri

İnsan kaynakları yöneticileri

Doktorlar-Psikologlar-Psikiyatrlar-Hemşireler-Sağlıkçılar

Antrenörler- Sporcular

Politikacılar

İletişimciler

Öğretim görevlileri

Koçlar

Mentörler

Öğrenciler

Satış elemanları

Ve kendini iletişim alanında geliştirmek isteyen herkes

İzmir Karşıyaka NLP Eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki İzmir NLP Eğitimini için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimi ni tıklayabilirsiniz


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
NLP Eğitim İzmir başlıklı 2287 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın