• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Sertifika

NLP

NLP; önce insanın doğal olarak neler yaptığına bakar, bunu tanımlar, nasıl yaptığını ortaya çıkarır ve sonra yaşamının her alanında yapabileceği tercihleri ona sunar. Bir bakıma onun yaşama sahasını genişletir. Davranışlarınızdaki kalıpları ve alışkanlıkları tanımaya başladığımızda, yaşamınıza nelerin yardımcı olacağını, nelerin olamayacağını görmeye başlarsınız. NLP sizin bir nehir gibi büyük okyanuslara akabilmenizi sağlar. NLP, mükemmelliği ve niteliği inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları ne şekilde elde ettiklerini araştırır. Bu yöntemleri diğer insanlar da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmak için kullanabilirler. Bu sürece modelleme denilir. NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl kullandığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl şekillendirdiğimizi ve ona na

Nlp İzmir Kursları

NLP

NLP, beynimizin fonksiyonunu anlama ve onu en etkin şekilde kullanma tekniklerini öğreten bilimsel temele dayanan bir düşünce sistemidir. Tüm sistemlerde olduğu gibi kendi temelinde de bir mantıksal düzeni vardır. Bu düzeni çok iyi anlarsanız, sistemi çok iyi kullanabilirsiniz. Çünkü NLP, bilinçli kısmımız ile davranışlarımızı yönlendiren bilinçdışı kısmımız arasında kullanabileceğimiz iletişim yeteneklerine sahip olmamızı sağlar. Anlama yeteneğimiz ile bilincimizin içinde olan tüm algılar, beynimize sinir uçları ile ulaşır. Dil ise, düşüncelerimizi denetlemede ve diğer insanlarla iletişimimizde önemli bir rol oynamaktadır. Beynimiz, bunun sonucunda kişisel davranışlarımızı bir bilgisayar gibi programlayarak hayata geçirir. NLP(Neuro Linguistic Programming)

İzmir Nlp Seminerleri

NLP Eğitimi

NLP, mükemmellik ve kaliteyi inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırır. Bu metotlar diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir. Bu sürece modelleme adı verilmektedir. NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl yarattığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam yüklediğimizi inceler. Hiçbir olay kendi içerisinde bir anlam taşımaz, ona anlamı biz veririz ve farklı insanlar aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilirler. NLP, içimizdeki deneyimi araştırır. NLP ile duyu organlarımız ve hissettiklerimizle ilgilidir. NLP kullandığımız dil ile ilgilidir. NLP farkında olduğumuz ve olmadığımız stratejilerimizle ilgilidir. Bu bağlantıların doğru modelde kullanılması, “hepimiz ihtiyacımız olan kaynaklara sahibiz” önermesine uygun o

Nlp İle Satış Koçluğu

NLP Eğitimi

NLP ile Satış Koçluğu Eğitimin Amacı : NLP çok sade olarak, özel ve iş yaşantılarımız için kendiliğinden gelişen düşünce ve davranış biçimlerimizi net amaçlara odaklayarak yeniden programlayabilmektir. NLP bu amaçlar için bazı teknikler geliştirmiştir. Bu teknikler çok amaçlıdır. Satış etkinliği için NLP bir ön koşul veya zorunluluk değildir. Ancak, NLP eğitimi almış ve uygulamaya istekli satışçıların satışlarının EN AZ % 100 ile % 150 oranında artmış olduğu da çok kanıtlanmış bir sonuçtur. Türkiye koşullarında elde edilmiştir. NLP teknikleri yardımı ile satış profesyonelinin kendi deneyimini farklı müşteri, farklı ürün, farklı şirket, farklı piyasa ve farklı koşullar için programlayabilmesi çok kolay olmaktadır. NLP satışta en çok gerek duyulan kişisel ve mesleki gelişimin de bir numaralı araçları arasında bulunmaktadır. Eğitim bütünü ile interaktif bir ortamda, uygulamalar, canlandırmalar ve satış etkinliği oyunları ile yapılacaktır. Bu amaçla yaptığımız koçluk çalışmaları genel o

İzmir Nlp Merkezi

NLP

NLP duyular, dil ve davranışlar arasındaki bağlantıların neler olduğunun farkına varmamıza yarayan ve hali hazırda kullanmakta olduğumuz davranışların bireyin kendi kararı ile değişmesine olanak tanıyan teknikler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Bu tekniklerin davranışlar üzerine aktarılması sonucunda bireyin kendi öz kaynaklarını, dilini daha zengin bir şekilde kullanması ve yaratıcılığı ile değişim süreçlerini kendi kararı ile programlaması sağlanabilmektedir. NLP duyu organlarımız aracılığıyla hissettiğimiz şeylerle ilgilidir. NLP aktif olarak kullanmakta olduğumuz dil ile ilgilidir. NLP bugüne dek farkında olduğumuz ve olmadığımız strateji biçimlerimizle ilgilidir. Bu bağlantıların doğru model üzerinde kullanılması, “hepimiz gereksinim duyduğumuz kaynaklara sahibiz” önermesine uygun bir şekilde “istenen sonucun” ne olduğunu organize etmemizi ve istenen sonuçlara düşündüğümüz an içerisinde ulaşmamızı sağlayabilmektedir. NLP insanın içerisinde bulunduğ

İzmir Nlp Teknikleri

NLP

NLP penceresinden ikili ilişkilere bakış Kadın-erkek arasındaki ilişkilerin yapısını anlamak: Eşiniz/Partneriniz ve SİZ neden farklısınız? (NLP Tekniklerindeki Meta Programlar penceresinden farklılkları anlamak) İkili İlişkilerde benzer yönler neler? Ortak noktalarda nasıl buluşulur? Çiftlerin veya partnerlerin ortak dili konuşmalarının püf noktaları Anlaşmazlık çıkan noktaların esas kaynağı, hatalı alanlar Mantıksal Algı boyutları aracılığıyla kadın-erkek ilişkisini çözümlemek, İlişkileri yıpratan, tüketen olumsuz inançlar nelerdir? Tükenmeye yüz tutmuş durumdaki ilişkileri bilinçaltı desteğiyle yenilemek, tazelemek nasıl mümkündür? Yıpranmış durumdaki bir ilişkiyi kurtarmak: Aldatma, aldatılma, affetme ve ilişkiyi sil baştan yapılandırmak İkili ilişkinin tutkalı: Ortak noktalarınız, değerleriniz neler? Sizi bir arada tutan anlamlar hangileri? İkili ilişkiler içerisinde sevgi, saygı ve paylaşımları arttıran çözüm yolları

Nlp (Neuro Linguistic Programming) Nedir ?

NLP

Neuro Linguistic Programming ya da kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir. •NLP, bir davranış biçimidir; yaşama, az rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakmaktadır. NLP, insanları etkileyen iletişim biçimlerini ve neyin öğrenilmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlamaktadır. •NLP, bir yöntemdir; her davranışın bir yapısı olduğu önermesiyle yola çıkmaktadır. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamaksa algısal yetenekle-re bağlıdır. •

 1 2